ได้จด Domain name ใหม่เป็น pnb.mreschool.net
โปรดเข้าเว็บไซต์นี้แทน http://pnb.mreschool.net