ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 573
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
5  โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯสุพรรณบุรี 625
6  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
7  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 620
8  โรงเรียนขุนยวม 506
9  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 598
10  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 654
11  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 651
12  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 652
13  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 650
14  โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 621
15  โรงเรียนจอมทอง 584
16  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
17  โรงเรียนจุนวิทยาคม 622
18  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
19  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
20  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
21  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
22  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
23  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
24  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 623
25  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 582
26  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
27  โรงเรียนดาราพิทยาคม 605
28  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
29  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
30  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
31  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
32  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
33  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
34  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
35  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 604
36  โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 646
37  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
38  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
39  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
40  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
41  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
42  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
43  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 507
44  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
45  โรงเรียนน้ำปาดธนูปถัมภ์ 529
46  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
47  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
48  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
49  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
50  โรงเรียนบางระจันวิทยา 578
51  โรงเรียนบางละมุง 606
52  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
53  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
54  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 594
55  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 645
56  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 626
57  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนอุปถัมภ์ 637
58  โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร 595
59  โรงเรียนบ้านถ้ำ 634
60  โรงเรียนบ้านถ้ำตชด 635
61  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 636
62  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ 608
63  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
64  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 641
65  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 609
66  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
67  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 610
68  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 619
69  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 611
70  โรงเรียนบ้านสว้า 539
71  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 639
72  โรงเรียนบ้านหัวดง 589
73  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 593
74  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 614
75  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 574
76  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 632
77  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
78  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 633
79  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 613
80  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 638
81  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
82  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
83  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 515
84  โรงเรียนบ้านโป่ง 631
85  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 640
86  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 615
87  โรงเรียนบ้านไร่ 612
88  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
89  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
90  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
91  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
92  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
93  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 616
94  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
95  โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 624
96  โรงเรียนพนมเบญจา 655
97  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
98  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 583
99  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
100  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 575
101  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 642
102  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 660
103  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
104  โรงเรียนพิชัย 521
105  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
106  โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 628
107  โรงเรียนพ่อขุนเม็งรายมหาราช 555
108  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
109  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
110  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
111  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 576
112  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 579
113  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
114  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
115  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 597
116  โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 659
117  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
118  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
119  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
120  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
121  โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 653
122  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
123  โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 647
124  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
125  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
126  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
127  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
128  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
129  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
130  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 591
131  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
132  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
133  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 603
134  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
135  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
136  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 590
137  โรงเรียนสภาราชินี 2 627
138  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 630
139  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
140  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
141  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 518
142  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 592
143  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
144  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
145  โรงเรียนสามมอนดอย 643
146  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
147  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 657
148  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 602
149  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 601
150  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์ 644
151  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
152  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
153  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
154  โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 648
155  โรงเรียนหนองบัว 572
156  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 600
157  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
158  โรงเรียนหนองไผ่ 138
159  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
160  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
161  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
162  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
163  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
164  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 658
165  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
166  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 596
167  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 580
168  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
169  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 656
170  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 618
171  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 577
172  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 502
173  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 588
174  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
175  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
176  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
177  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
178  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
179  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 585
180  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
181  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
182  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
183  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 649
184  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
185  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 629
186  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
187  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 607
188  โรงเรียนแม่ลากเนินทอง 587
189  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 599
190  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
191  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
192  โรงเรียนแม่แตง 586
193  โรงเรียนแสนตอวิทยา 581
194  โรงเรียนโกรกพระ 543
195  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
196  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 617
197  โรงเรียนไชยปราการ 505